Author name: Pohjolaterveys

Mitä palveluja hyvinvointialueet tarjoavat?

Vuoden 2023 alusta lähtien Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille hyvinvointialueille. Tämä historiallinen uudistus johti 21 hyvinvointialueen perustamiseen, jotka pohjautuvat maakuntajaon mukaisesti, lukuun ottamatta Uuttamaata, joka on jaettu neljään eri hyvinvointialueeseen. Helsinki säilyttää vastuun omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa sekä pelastustoimen järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon osalta HUS-yhtymä hoitaa edelleen alueellaan vaativat […]

Mitä palveluja hyvinvointialueet tarjoavat? Read More »

Millaista eläkettä voi saada?

Eläkkeet ovat keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa, tarjoten toimeentulotukea vanhuuden, työkyvyttömyyden ja ikääntyneen työttömyyden varalle. Suomessa eläkejärjestelmä rakentuu pääasiassa kahden pilarin varaan: työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden ympärille. PohjolaTerveys selvitti, millaista eläkettä Suomessa voi saada.  Työeläke Työeläke on lakisääteinen vakuutus, jonka tarkoituksena on turvata toimeentulo, kun työansiot lakkaavat esimerkiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden myötä. Jokainen työntekijä ja yrittäjä on

Millaista eläkettä voi saada? Read More »

Muutokset yleisessä asumistuessa 2024

Eduskunta on hyväksynyt merkittäviä muutoksia yleiseen asumistukeen, jotka astuvat voimaan vuonna 2024. Nämä päätökset vaikuttavat erityisesti omistusasuntojen asumistukeen ja tuen määrään yleisesti. Asumistuen leikkaukset ja voimaantulo Muutokset yleisessä asumistuessa tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2024. Tämä tarkoittaa, että kun ruokakunnan asumistuki tarkistetaan seuraavan kerran tämän päivämäärän jälkeen, tai kun uusi ruokakunta hakee asumistukea, uudet säännöt ovat

Muutokset yleisessä asumistuessa 2024 Read More »

Hyvinvointialueiden rahoitus – mistä ja miten?

PohjolaTerveys selvitti hyvinvointialueiden rahoitusrakennetta ja tulevaisuuden rahoitusstrategioita sosiaali- ja terveyspalveluille. Tässä artikkelissa on keskitytty tarkastelemaan, kuinka hyvinvointialueet rahoittavat palveluitaan, mukaan lukien niiden talousarvioiden rakentuminen ja rahoituslähteet. Tämä artikkeli tarjoaa yleiskuvan siitä, miten hyvinvointialueet suunnittelevat varojensa käyttöä palveluiden järjestämiseksi ja miten ne sopeuttavat toimintaansa tuleviin taloudellisiin haasteisiin. Mistä hyvinvointialueet saavat rahoituksensa? Hyvinvointialueiden palvelut rahoitetaan pääosin Suomen

Hyvinvointialueiden rahoitus – mistä ja miten? Read More »

Scroll to Top