Blogi

Mitä palveluja hyvinvointialueet tarjoavat?

Vuoden 2023 alusta lähtien Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille hyvinvointialueille. Tämä historiallinen uudistus johti 21 hyvinvointialueen perustamiseen, jotka pohjautuvat maakuntajaon mukaisesti, lukuun ottamatta Uuttamaata, joka on jaettu neljään eri hyvinvointialueeseen. Helsinki säilyttää vastuun omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa sekä pelastustoimen järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon osalta HUS-yhtymä hoitaa edelleen alueellaan vaativat […]

Mitä palveluja hyvinvointialueet tarjoavat? Read More »

Millaista eläkettä voi saada?

Eläkkeet ovat keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa, tarjoten toimeentulotukea vanhuuden, työkyvyttömyyden ja ikääntyneen työttömyyden varalle. Suomessa eläkejärjestelmä rakentuu pääasiassa kahden pilarin varaan: työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden ympärille. PohjolaTerveys selvitti, millaista eläkettä Suomessa voi saada.  Työeläke Työeläke on lakisääteinen vakuutus, jonka tarkoituksena on turvata toimeentulo, kun työansiot lakkaavat esimerkiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden myötä. Jokainen työntekijä ja yrittäjä on

Millaista eläkettä voi saada? Read More »

Muutokset yleisessä asumistuessa 2024

Eduskunta on hyväksynyt merkittäviä muutoksia yleiseen asumistukeen, jotka astuvat voimaan vuonna 2024. Nämä päätökset vaikuttavat erityisesti omistusasuntojen asumistukeen ja tuen määrään yleisesti. Asumistuen leikkaukset ja voimaantulo Muutokset yleisessä asumistuessa tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2024. Tämä tarkoittaa, että kun ruokakunnan asumistuki tarkistetaan seuraavan kerran tämän päivämäärän jälkeen, tai kun uusi ruokakunta hakee asumistukea, uudet säännöt ovat

Muutokset yleisessä asumistuessa 2024 Read More »

Lapsilisään korotuksia alkaen 1.1.2024

Vuosi 2024 tuo mukanaan merkittäviä uudistuksia lapsilisien muodossa, mikä on erinomainen uutinen suomalaisille perheille. Hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka konkreettisesti parantavat monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajien taloudellista tilannetta. Hallituksen linjauksen mukaan lapsilisän suunnitellut korotukset astuvat voimaan 1.1.2024 alkaen. Tässä PohjolaTerveyden artikkelissa käsittelemme, mitä nämä muutokset tarkoittavat käytännössä. Monilapsiset perheet ja yksinhuoltajat hyötyvät eniten Eduskunnan hyväksymien lapsilisälain

Lapsilisään korotuksia alkaen 1.1.2024 Read More »

Terveydenhoitokulujen maksaminen voi käydä kalliiksi

Terveydenhoidosta aiheutuvat kustannukset voivat kuormittaa omaa taloutta useista syistä. Ensinnäkin, vaikka julkisella puolella terveydenhoitopalvelut ovatkin usein edullisempia kuin yksityisellä sektorilla, niistä aiheutuu silti maksuja, jotka voivat kertyessään muodostua merkittäväksi taloudelliseksi rasitteeksi. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi lääkärissä käynnit, erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet, reseptilääkkeet sekä erikoishoidot, jotka eivät välttämättä kuulu perusterveydenhuollon piiriin. Lisäksi tietyt sairaudet tai pitkäaikaiset

Terveydenhoitokulujen maksaminen voi käydä kalliiksi Read More »

Lääkekatto reseptilääkkeissä 2024

Reseptilääkkeiden lääkekatto, jota kutsutaan myös vuosiomavastuuksi, on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja Suomessa. Vuosiomavastuun ylittyessä potilaalla on oikeus saada lisäkorvausta lääkeostoistaan. Vuonna 2024 tämä vuosiomavastuu on 626,94 euroa. Kun henkilö on maksanut tämän summan verran korvattavia lääkekustannuksia vuoden aikana, hän maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta ainoastaan 2,50 euron omavastuun ostoa kohden. Tämä järjestelmä on suunniteltu

Lääkekatto reseptilääkkeissä 2024 Read More »

Hyvinvointialueiden rahoitus – mistä ja miten?

PohjolaTerveys selvitti hyvinvointialueiden rahoitusrakennetta ja tulevaisuuden rahoitusstrategioita sosiaali- ja terveyspalveluille. Tässä artikkelissa on keskitytty tarkastelemaan, kuinka hyvinvointialueet rahoittavat palveluitaan, mukaan lukien niiden talousarvioiden rakentuminen ja rahoituslähteet. Tämä artikkeli tarjoaa yleiskuvan siitä, miten hyvinvointialueet suunnittelevat varojensa käyttöä palveluiden järjestämiseksi ja miten ne sopeuttavat toimintaansa tuleviin taloudellisiin haasteisiin. Mistä hyvinvointialueet saavat rahoituksensa? Hyvinvointialueiden palvelut rahoitetaan pääosin Suomen

Hyvinvointialueiden rahoitus – mistä ja miten? Read More »

Scroll to Top