Lääkekatto reseptilääkkeissä 2024

Reseptilääkkeiden lääkekatto, jota kutsutaan myös vuosiomavastuuksi, on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja Suomessa. Vuosiomavastuun ylittyessä potilaalla on oikeus saada lisäkorvausta lääkeostoistaan. Vuonna 2024 tämä vuosiomavastuu on 626,94 euroa. Kun henkilö on maksanut tämän summan verran korvattavia lääkekustannuksia vuoden aikana, hän maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta ainoastaan 2,50 euron omavastuun ostoa kohden. Tämä järjestelmä on suunniteltu varmistamaan, että lääkekustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi.

PohjolaTerveys selvitti lääkekustannusten vuosiomavastuun rajan ja miten pystyt selvittämään, onko kohdallasi lääkekatto täyttynyt?

Mitä tarkoittaa lääkekatto eli vuosiomavastuu?

Vuosiomavastuuseen lasketaan mukaan kaikki korvattavat lääkeostot, mukaan lukien reseptillä ostetut lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet. Vuosiomavastuuseen lasketaan myös alkuomavastuu, joka on 50 euroa kalenterivuodessa ja jonka jälkeen Kela alkaa korvata osan lääkekustannuksista. Alkuomavastuun täytyttyä saat lääkekorvauksia korvausjärjestelmään kuuluvista valmisteista. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria.

Kun vuosiomavastuun summa on täyttynyt, apteekki saa tiedon tästä suoraan Kelalta ja myöntää lisäkorvauksen heti apteekissa, joten potilaan ei tarvitse hakea sitä erikseen Kelasta. On tärkeää huomata, että vuosiomavastuu koskee kalenterivuotta, eli sen kertymä nollautuu vuoden vaihtuessa.

Minkä verran saan korvausta lääkekaton täytyttyä?

Suomessa saat korvausta reseptillä ostetuista lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, kun olet ensin maksanut 50 euron alkuomavastuun kalenterivuoden aikana. Alkuomavastuu on summa, jonka maksat itse ennen kuin Kela alkaa korvata lääkekustannuksiasi. Tämä 50 euron omavastuu on kalenterivuosittainen, eli se nollautuu joka vuoden alussa.

Kela korvaa vain niitä lääkkeitä, perusvoiteita ja kliinisiä ravintovalmisteita, joille Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut korvattavuuden. Kun ostat korvattavaa lääkettä apteekista, lääkkeen hinta vähennetään suoraan apteekissa. On tärkeää huomata, että jos ostamasi lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, et saa korvausta sen osasta, joka ylittää vahvistetun viitehinnan. Toisin sanoen, jos valitsemasi lääke on viitehintaa kalliimpi, maksat itse viitehinnan ylittävän osuuden. Perusvoiteet ja kliiniset ravintovalmisteet eivät kuulu viitehintajärjestelmään, joten niistä saat aina korvauksen niiden täydestä hinnasta.

Lisäksi reseptillä ostettavan valmisteen hintaan lisätään apteekissa lääketaksan mukainen toimitusmaksu, joka vuonna 2024 on 2,39 euroa. Jos lääkkeesi on korvattava, saat korvauksen myös tästä toimitusmaksusta.

Nämä korvaussäännöt on suunniteltu varmistamaan, että lääkekustannukset pysyvät kohtuullisina ja että lääkkeet ovat taloudellisesti saavutettavissa kaikille tarvitseville. Kelan sivuilla on selkeä taulukko, mistä näet lääkkeiden korvausluokat, prosenttiosuuden korvattavuudesta sekä omavastuuosuuden. 

Mistä näkee onko lääkekatto täynnä?

Voit tarkistaa, onko lääkekatto eli vuosiomavastuu täyttynyt, seuraamalla lääkekustannuksiasi Kelan OmaKela-palvelussa. OmaKela on Kelan tarjoama verkkopalvelu, jossa voit tarkastella omia Kelan tukia ja palveluja koskevia tietojasi. Palvelussa näkyy ajantasainen tieto siitä, kuinka paljon olet kuluvana vuonna maksanut lääkekustannuksia ja kuinka paljon sinun tulee vielä maksaa, ennen kuin vuosiomavastuu täyttyy.

Kun lääkekustannuksesi saavuttavat vuosiomavastuun rajan, OmaKelassa näkyy tieto siitä, että olet ylittänyt vuosiomavastuun ja sinulla on oikeus saada lisäkorvausta lääkeostoistasi. Tämän jälkeen maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkeostosta vain 2,50 euron omavastuun.

OmaKelassa näet myös tiedot siitä, mitä lääkkeitä olet ostanut ja kuinka paljon olet niistä maksanut. Tämä auttaa sinua seuraamaan lääkekustannuksiasi ja suunnittelemaan talouttasi.

Paljonko vuoden 2024 lääkekatto on?

Vuoden 2024 lääkekatto Suomessa on 626,94 euroa. Tämä tarkoittaa, että kun henkilö on maksanut tämän summan verran korvattavia lääkekustannuksia vuoden aikana, hän maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta vain 2,50 euron omavastuun. Lääkekatto on suunniteltu rajoittamaan henkilöiden vuosittaisia lääkekustannuksia, jotta ne eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi.

Lääkekatto on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, joka on määritelty Kelan toimesta. Tämä raja on tarkistettu vuodelle 2024, ja se on hieman korkeampi kuin edellisinä vuosina.

Voiko sairasvakuutus korvata reseptilääkkeistä aiheutuvia kuluja, jos en saa lääkekorvausta Kelalta?

Kyllä, oma sairasvakuutus voi korvata reseptilääkkeistä aiheutuvia kuluja, vaikka et saisi lääkekorvausta Kelalta. Sairauskuluvakuutus sisältää yleensä sekä tapaturmavakuutuksen että sairauksien hoitokulut kattavan vakuutuksen.

Terveysvakuutus korvaa tyypillisesti sairaudesta ja tapaturmasta johtuvat lääkärikäynnit ja reseptilääkkeet. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat tekijät, kuten vakuutuksen laajuus, valittu omavastuu ja enimmäiskorvausmäärä, sekä vakuutetun ikä ja asuinpaikka.

Jos käytät vakuutusta, maksat valitsemasi omavastuun, joka on yleensä vuosittainen. Sairausvakuutus mahdollistaa nopeamman pääsyn hoitoon ja kattaa myös reseptilääkkeiden kustannukset valitun omavastuun jälkeen. Eri vakuutusyhtiöillä on eri kriteerit sairasvakuutuksen kohdalla, joten PohjolaTerveys suosittelee tarkistamaan oman vakuutuksen ennen korvattavuuden hakemista. 

Scroll to Top