Lapsilisään korotuksia alkaen 1.1.2024

Vuosi 2024 tuo mukanaan merkittäviä uudistuksia lapsilisien muodossa, mikä on erinomainen uutinen suomalaisille perheille. Hallitus on tehnyt päätöksiä, jotka konkreettisesti parantavat monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajien taloudellista tilannetta. Hallituksen linjauksen mukaan lapsilisän suunnitellut korotukset astuvat voimaan 1.1.2024 alkaen. Tässä PohjolaTerveyden artikkelissa käsittelemme, mitä nämä muutokset tarkoittavat käytännössä.

Monilapsiset perheet ja yksinhuoltajat hyötyvät eniten

Eduskunnan hyväksymien lapsilisälain muutosten myötä suurimmat hyödyt kohdentuvat erityisesti perheisiin, joissa lapsia on useampia. Neljännestä lapsesta alkaen lapsilisä kasvaa 10 eurolla per lapsi, mikä tarkoittaa, että neljännestä lapsesta saadaan nyt 173,24 euroa ja viidennestä lapsi 192,69 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajat saavat lisäksi 10 euron korotuksen, joka käytännössä merkitsee 5 euron lisäystä aiempaan verrattuna.

Pienten lasten perheet saavat korotuksen

Vuoden 2024 huhtikuusta alkaen alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisää korotetaan 26 eurolla, mikä tuo huojennusta erityisesti pienten lasten perheiden talouteen. Jos perheessä on enemmän kuin yksi alle 3-vuotias, lapsilisän määrä kasvaa progressiivisesti toisesta lapsesta lähtien.

Kela päivittää lapsilisät automaattisesti

Vanhempien ei tarvitse huolehtia uudistusten voimaantulosta toiminnallisesti, sillä Kela huolehtii lapsilisien määrän päivityksestä automaattisesti. Lapsilisät maksetaan jatkossakin kuukauden 26. päivä, tai edeltävänä arkipäivänä, jos kyseinen päivä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivälle.

Katso lapsilisän maksupäivät 

Uudistusten vaikutus perheiden talouteen

Nämä lapsilisien korotukset heijastuvat positiivisesti perheiden talouteen, tarjoten lisätukea ja tunnustusta lasten kasvatuksen merkitykselle yhteiskunnassa. Muutokset tukevat erityisesti niitä perheitä, jotka kaikkein eniten tarvitsevat taloudellista apua.

Vuonna 2022 Kela maksoi lapsilisää yli miljoonalle lapselle, ja näiden tukien merkitys on ollut korvaamaton. Odotamme mielenkiinnolla, miten nämä lapsilisäuudistukset vaikuttavat suomalaisperheiden talouteen ja hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä.

Vuoden 2024 lapsilisäuudistukset tuovat kaivattua taloudellista tukea suomalaisille perheille, erityisesti niille, joissa lapsia on paljon tai jotka kasvattavat lapsia yksinhuoltajina. Kela varmistaa, että korotukset toteutuvat sujuvasti, mikä tekee muutoksesta vaivatonta perheille. Nämä toimenpiteet osoittavat valtion sitoutumista lapsiperheiden tukemiseen, mikä on tärkeää sekä perheiden taloudellisen tilanteen että yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta.

Scroll to Top