Millaista eläkettä voi saada?

Eläkkeet ovat keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa, tarjoten toimeentulotukea vanhuuden, työkyvyttömyyden ja ikääntyneen työttömyyden varalle. Suomessa eläkejärjestelmä rakentuu pääasiassa kahden pilarin varaan: työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden ympärille. PohjolaTerveys selvitti, millaista eläkettä Suomessa voi saada. 

Työeläke

Työeläke on lakisääteinen vakuutus, jonka tarkoituksena on turvata toimeentulo, kun työansiot lakkaavat esimerkiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden myötä. Jokainen työntekijä ja yrittäjä on oikeutettu työeläkkeeseen. Eläke kertyy koko työuran aikaisista ansioista, ja työnantaja on velvollinen järjestämään työeläkevakuutuksen työntekijöilleen. Yrittäjien on huolehdittava itse eläkevakuutuksestaan. Työeläke voi olla joko työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä, ja se maksetaan työeläkelaitosten kautta.

Kansaneläke

Kansaneläke tulee kuvioon, kun henkilön työeläke ei ole riittävä tai jos henkilöllä ei ole ollenkaan työeläkettä. Kansaneläke voi myös olla työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Se on suunnattu erityisesti niille, joiden ansiot tai eläkekertymät ovat jääneet pieniksi. Kansaneläkettä maksaa Kela, ja se voidaan myöntää, jos henkilön muut tulot eivät ylitä tiettyä tulorajaa.

Takuueläke

Takuueläke on tarkoitettu turvaamaan vähimmäistoimeentulo niille, joiden yhteenlaskettu eläke jää alle kansallisen minimin. Takuueläkettä myöntää ja maksaa Kela, ja se on tarkoitettu täydentämään pieniä työ- ja kansaneläkkeitä.

Eläkkeen rahoitus ja hallinnointi

Työeläkemaksut kerätään suoraan palkasta, ja ne näkyvät eriteltynä palkkalaskelmassa. Maksut siirretään työeläkelaitoksille, jotka hoitavat eläkerahastoja. Rahastoista kerätään sijoitustuottoja, jotka auttavat rahoittamaan eläkkeitä ja pitämään eläkemaksut kohtuullisina.

Eläkejärjestelmä Suomessa tarjoaa monipuolisen turvaverkon, joka mukautuu yksilön työuraan ja elämäntilanteeseen. Se takaa, että jokainen saa vanhuudessa tai työkyvyttömyyden sattuessa riittävän toimeentulon, suojaten samalla heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia.

Voiko eläkkeellä tehdä töitä?

Eläkkeelle siirtyminen ei enää nykyään tarkoita automaattisesti sitä, että työnteko loppuisi kokonaan. Monet eläkeläiset jatkavat työskentelyä vanhuuseläkkeen rinnalla, mikä voi olla sekä taloudellisesti että henkisesti palkitsevaa. Suomen eläkejärjestelmässä työnteon ja eläkkeen yhdistäminen on joustavaa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia jatkaa aktiivisena työelämässä.

Työskentely vanhuuseläkkeellä

Vanhuuseläkkeellä työskentely on sallittua, ja eläkeläiset voivat tehdä töitä niin paljon kuin haluavat tai jaksavat. Tärkeä huomioitava seikka on, että työskentely vanhuuseläkkeellä ei vaikuta itse eläkkeen määrään tai maksamiseen. Tämä tarkoittaa, että eläkeläinen voi huoletta jatkaa työuraansa ilman pelkoa eläkkeen pienentymisestä.

Eläkkeen kertyminen työnteon aikana

Toinen merkittävä etu työskentelyssä eläkkeellä on, että työstä kertyy edelleen eläkettä aina 68-vuotiaaksi asti. Tämä lisäeläke kertyy työansioista samalla tavalla kuin työelämässä ollessa. Se kerryttää eläkeläisen tulevia eläketuloja ja voi parantaa taloudellista turvaa pitkällä aikavälillä. Kertyneet eläkkeet voi tarkistaa työeläkeotteelta

Miksi työskennellä eläkkeellä?

Monet eläkeläiset valitsevat jatkaa työntekoa useista syistä. Taloudellinen tarve voi olla yksi motivaattori, mutta monille tärkeämpää on pysyä aktiivisena, ylläpitää sosiaalisia kontakteja ja tuntea itsensä edelleen hyödylliseksi yhteiskunnassa. Työskentely voi myös tuoda päiviin rakennetta ja lisätä henkistä hyvinvointia.

Voiko eläkeläinen saada lainaa toimeentulonsa turvaamiseen?

Eläkeläiset saattavat joskus kohdata haasteita lainan saannissa, sillä lainanantajat arvioivat lainanhakijoiden maksukykyä usein tiukasti. Kuitenkin, eläkeläisten on mahdollista saada lainaa tietyin ehdoin, ja vakuudettomat lainat ovat yksi vaihtoehto.

Vakuudettomat lainat eläkeläisille

Vakuudettomassa lainassa lainan saanti ei edellytä vakuuksien asettamista, vaan lainapäätös perustuu hakijan tuloihin ja muihin taloudellisiin olosuhteisiin. Eläkeläiset voivat saada vakuudetonta lainaa, mikäli heidän kuukausittaiset tulonsa, kuten eläketulot, ovat riittävät ja vakituiset. Lainanantajat tarkastelevat eläkeläisen taloudellista tilannetta kokonaisuudessaan, mukaan lukien tulot ja menot, velat sekä mahdolliset muut rahoitusvastuut.

Lainan hakeminen Fiksulaina.fi kautta

Yksi tapa hakea lainaa on käyttää palveluita kuten Fiksulaina.fi, joka tarjoaa mahdollisuuden lainojen kilpailuttamiseen. Eläkeläinen voi hakea lainaa Fiksulaina.fi palvelun kautta, joka takaa että laina myös kilpailutetaan useiden eri lainantarjoajien kesken. Fiksulaina.fi on palvelu, joka auttaa lainanhakijoita löytämään parhaat lainatarjoukset useilta lainanantajilta. Kilpailuttamalla lainan eri tarjoajien kesken eläkeläinen voi löytää edullisimmat korot ja parhaat lainaehdot.

Kilpailuttaminen on tärkeää, sillä se voi auttaa eläkeläisiä saamaan lainaa kohtuullisilla ehdoilla. Lainatarjouksia vertailemalla eläkeläinen voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon, joka täyttää hänen rahoitustarpeensa mutta joka on myös taloudellisesti järkevä.

Huomioitavaa lainaa hakiessa

Eläkeläisen on hyvä olla tietoinen siitä, että vaikka eläke onkin vakaa tulonlähde, lainanantajat saattavat silti nähdä eläkeiän riskitekijänä lainan takaisinmaksukyvyn kannalta. On suositeltavaa, että eläkeläiset arvioivat tarkasti omaa maksukykyään ja tarvettaan lainalle ennen hakemuksen tekemistä. Lainan ottaminen tulisi aina perustua realistiseen arvioon omasta taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä selviytyä lainan takaisinmaksusta.

Scroll to Top