Muutokset yleisessä asumistuessa 2024

Eduskunta on hyväksynyt merkittäviä muutoksia yleiseen asumistukeen, jotka astuvat voimaan vuonna 2024. Nämä päätökset vaikuttavat erityisesti omistusasuntojen asumistukeen ja tuen määrään yleisesti.

Asumistuen leikkaukset ja voimaantulo

Muutokset yleisessä asumistuessa tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2024. Tämä tarkoittaa, että kun ruokakunnan asumistuki tarkistetaan seuraavan kerran tämän päivämäärän jälkeen, tai kun uusi ruokakunta hakee asumistukea, uudet säännöt ovat voimassa. Tarkistuksen myötä monet ruokakunnat saattavat huomata asumistuen määrän pienentyneen.

Muutos omistusasuntojen asumistuessa

Erityisen merkittävä muutos on päätös lopettaa yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin. Tämä muutos astuu voimaan 1. tammikuuta 2025. Tämä tarkoittaa, että joulukuu 2024 on viimeinen kuukausi, jolloin omistusasunnossa asuvat voivat saada yleistä asumistukea. Kela lakkauttaa automaattisesti omistusasuntoihin myönnetyt tuet, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä tämän vuoksi mitään toimenpiteitä.

Poikkeukset ja lainamuutokset

On tärkeä huomata, että tämä muutos ei vaikuta asumisoikeusasuntojen tai osaomistusasuntojen asumistukeen. Näiden asuntojen asukkaat voivat edelleen saada yleistä asumistukea. Kuitenkin, asumisoikeusasunnon asumismenoiksi ei enää hyväksytä asuntolainan korkoja alkaen 1. tammikuuta 2025.

Lisäksi on hyvä olla tietoinen muista taloudellisista muutoksista, kuten kuluttajaluottojen korkokattoon tehdyistä säädöksistä, jotka astuneet voimaan vuoden 2024 aikana. Lainan nimelliskorko saa olla korkeintaan 15 prosenttia, ja siihen voidaan lisätä viitekorko. Kuitenkin kokonaiskorko saa olla korkeintaan 20 prosenttia. Tämä on tärkeä huomioida myös niille, jotka harkitsevat lainan ottamista asumismenojen kattamiseksi muuttuvan asumistukitilanteen vuoksi, haluaa painottaa vertailupalvelu Lainaa.loan, jossa on esiteltynä lainapalveluita, jotka myöntävät vakuudetonta lainaa. 

Nämä muutokset yleisessä asumistuessa vaativat huolellista suunnittelua ja talouden hallintaa niiltä, jotka ovat tottuneet saamaan tukea omistusasuntoihinsa. On suositeltavaa, että asumistukea saavat tai sitä hakevat henkilöt tutustuvat huolellisesti uusiin ehtoihin ja muutoksiin, jotta he voivat varautua taloudellisesti tuleviin muutoksiin.

Valmistautuminen yleisen asumistuen muutoksiin

Edellä mainittujen muutosten myötä on tärkeää, että omistusasunnossa asuvat ja muut asumistukea saavat tai hakevat henkilöt ryhtyvät toimiin muutosten varalta. Tässä muutamia toimenpiteitä, joilla voi PohjolaTerveys neuvoo varautumaan uuteen tilanteeseen:

Talousarvion päivitys

Koska asumistuen ehdot muuttuvat, on suositeltavaa päivittää henkilökohtainen tai perheen talousarvio heijastamaan mahdollisia muutoksia tuloissa. Laske, kuinka suuri vaikutus asumistuen leikkauksilla on kuukausittaisiin menoihisi, ja suunnittele, miten kattaa mahdollinen vaje.

Säästösuunnitelman laatiminen

Jos mahdollista, aloita säästäminen tai lisää säästöjen määrää jo ennen muutosten voimaantuloa. Tämä voi auttaa kattamaan tulevat lisäkustannukset, joita asumistuen pieneneminen tai loppuminen voi aiheuttaa.

Vaihtoehtoisten tukimuotojen selvittäminen

Tutki, olisiko käytettävissä muita tukimuotoja tai paikallisia avustuksia, jotka voisivat auttaa asumiskustannuksissa, erityisesti jos asumistuen päätyminen vaikuttaa talouteesi merkittävästi.

Neuvottele asuntolainan ehdot uudelleen

Jos asumismenosi sisältävät asuntolainan korkoja ja maksuja, harkitse lainaehtojen uudelleenneuvottelua pankin kanssa. Pidemmät maksuajat tai paremmat korot voivat auttaa alentamaan kuukausittaisia menoja.

Lisätulojen hankkiminen

Jos asumiskulut nousevat ja tukien väheneminen vaikuttaa merkittävästi, voi olla järkevää harkita lisätulojen hankkimista. Tämä voi tarkoittaa osa-aikatyötä, freelancetöitä tai muita tulonlähteitä.

Scroll to Top