Krävande käkkirurgi och traditionell tandvård på Pohjola Sjukhus

Pohjola Sjukhus erbjuder krävande käkkirurgi, implantatbehandling och korrigering av tandbettet på Tandkliniken. 

Våra specialtandläkare utför krävande mun- och käkkirurgi samt protesåtgärder. Våra tjänster omfattar dessutom grundtandvård och munhygieniska tjänster. 

Modern digital radiologi har väsentligt förbättrat diagnostiken ocj patienttryggheten i tandvården. Vi är specialiserade på röntgenforografering av tänder och käkpartiet samt näsans sidokanaler. Högklassig radiologi förenat med klinikernas avancerade kunnande påskyndar diagnostiken och fattandet av vårdbeslut. 

Vi har långvarig erfarenhet av vård för patienter som lider av tandläkarskräck. Vi använder oss av alla tillgängliga medel för hantering av smärta och rädsla både i tandvården och i de kirurgiska ingreppen. Vi väljer rätt metod för rätt patient i samarbete inför vården. Genom hanteringen av smärta och rädsla nås ömsesidig nytta: patientens välbefinnande och smidig vård. Rädsla och smärta kan lindras genom intravenös medicinering, alltså sedation, eller alternativ med allmän anestesi.

På tandkliniken sköts patienter på rekommendation av försäkringsbolag, tandläkare och läkare samt sådana som sökt vård på eget initiativ.  Telefonnumret till tidsbeställningen är 020 728 0480.